Dordtselaan 74-A, 3073 GE Rotterdam
+31 633448800
solaimex@live.nl

Contact

Contact Gegevens:

Telefoon: 010- 4860887

Mobiel: 0633448800 (ook WhatsApp)

E-mail: solaimex@live.nl

Adres: Dordtselaan 74A 3073 GE Rotterdam

Openingstijden:

Ma        12:00-19:00

Di          12:00-19:00

Wo        12:00-19:00

Do         12:00-19:00

Vrij        12:00-20:00

Za         12:00-19:00

Zo         Gesloten

 Scherm (Display) Reparatie:

Is het scherm van uw Samsung of Iphone Gebroken, gebarsten of werkt de touchscreen niet meer goed? Dan dient de LCD Scherm vervangen te worden. Wij hebben zowel AAA kwaliteit schermen als OEM Refurbished/origineel.

Wat is het verschil?

AAA
AAA schermen zijn schermen die door een secundaire bedrijf zijn geproduceerd. Bij deze kwaliteit schermen is het meestal het geval dat de helderheid iets lager is, en de kleuren iets minder scherp. Ook zijn deze kwaliteit schermen iets kwetsbaarder als originele schermen. Verder zit op de AAA kwaliteit ook 3 maanden garantie.

OEM
OEM is niet te onderscheiden van uw originele scherm. Dit kunnen Pulled schermen zijn (schermen die uit toestellen zijn gehaald) of refurbished origineel, deze zijn dan gerecycled met originele componenten. Op OEM kwaliteit zit 3 maanden garantie.2. Batterij Reparatie:

Gaat de batterij van uw toestel snel leeg? Wordt de batterij warm of is de batterij dik geworden? Dan is uw batterij toe aan vervanging.


3. Speaker/Microfoon:

Een toestel heeft meestal 2 verschillende speakers.
de oor speaker, deze gebruikt u wanneer u aan het bellen belt.
En een ringer speaker, deze wordt gebruikt bij de wat luidere geluiden zoals de beltoon of het afspelen van muziek. Een telefoon heeft ook meerdere microfoons, horen mensen u niet goed of wordt het geluid niet opgenomen bij het opnemen van een filmpje? Dan is de microfoon van uw toestel aan vervanging toe.

4. Oplaadprobleem (USB Connector):

Is de oplaadgedeelte van uw toestel kapot of vervuild? Laadt het toestel niet meer(goed) op of niet volledig? Dan dient de USB poort vervangen te worden

Overige problemen?

Staat het model van uw toestel er niet bij? Of staat het probleem/klacht er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op 06334478800 ( ook Whatsapp).

Het moederbord is het belangrijkste gedeelte van uw toestel. De moederbord zorgt ervoor dat alle componenten met elkaar kunnen communiceren, dit is simpelweg het brein van het toestel. Heeft u problemen met het moederbord van je toestel? Wij voeren vakkundig professionele moederbord reparaties uit. Dit zijn reparaties waarbij gesoldeerd moet worden en een microscoop wordt gebruikt. Op onze moederbord reparaties zit standaard 3 maanden garantie. Veelvoorkomende problemen op het moederbord zijn:

5. Moederbord reparaties:

Back light reparatie. Gaat het toestel nog aan maar zie je (bijna) geen beeld meer. Dan is het vaak het geval dat de back light module is beschadigd.

Audio Chip reparatie. Heb je geen geluid en ligt het niet aan de de ringer of speaker. Dan is het vaak het geval dat de audio chip is beschadig. De oorzaak hiervan is meestal val of waterschade.

U2 chip reparatie. Laadt het toestel niet meer op, laadt het toestel langzaam op (slowcharging) gaat de batterij snel leeg ook na het vervangen van de accu, herkent het toestel niet alle opladers? Dan ligt het waarschijnlijk aan de U2 chip.

FPC connectoren. Dit zijn connectoren waar de scherm op aangesloten dient te worden.

Kortsluiting. De oorzaak van een kortsluiting kan val of waterschade zijn.

Heeft u een van deze problemen of een moederbord reparatie die hierboven niet bij staat dan kunt u gerust contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0633448800 (ook Whatsapp). Uiteraard kunt u ook bij ons langs zonder afspraak.

No cure no pay
No cure no pay is Engels voor ‘geen oplossing geen betaling. kan uw toestel niet gemaakt worden dan dan zitten hier geen kosten aan verbonden.

English translated

1. Screen (Display) Repair:
 
 Is the screen of your Samsung Broken, cracked or is the touchscreen no longer working properly? Then the LCD screen needs to be replaced. We have both AAA quality screens and OEM Refurbished / original.
 
 What is the difference?
 
 AAA
 AAA screens are screens produced by a secondary company. With these quality screens it is usually the case that the brightness is slightly lower, and the colors a little less sharp. These quality screens are also slightly more vulnerable than original screens. Furthermore, the AAA quality also has a 3 month warranty.
 
 OEM
 OEM is indistinguishable from your original screen. This can be Pulled screens (screens taken from devices) or refurbished original, these are then recycled with original components. OEM quality comes with a 3-month warranty.

2. Battery Repair:
 
 Is the battery of your device drained quickly? Does the battery get warm or has the battery become thick? Then your battery needs to be replaced.

3. Speaker / Microphone:
 
 A device usually has 2 different speakers.
 the ear speaker, which you use when calling.
 And a ringer speaker, this is used for the somewhat louder sounds such as the ring tone or playing music. A telephone also has several microphones, do people not hear you well or the sound is not recorded when recording a video? Then the microphone of your device needs to be replaced.

4. Charging problem (USB Connector):
 
 Is the charging part of your device broken or contaminated? Does the device no longer charge (properly) or not fully? Then the USB port must be replaced